Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 4

Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 4
Tập
12/12
Thể Loại
2D
Tên Khác
Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 4
Năm
2023
Điểm
7.8/10 | 4 đánh giá

Nội Dung Phim

Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 4 - The Daily Life of the Immortal King Season 4 (2022) kể về câu chuyện của thời đại toàn dân tu chân khoa học, các tu sĩ nghĩ đủ mọi cách để theo đuổi thiên đạo tam thiên, chỉ vì một chút chân lý thiên đạo. Để theo đuổi chung cực kiếm đạo, một trong thiên đạo tam thiên, Kiếm thánh đương thời Dịch Kiếm Xuyên cùng sư đệ tà kiếm kiếm thần Trần Nam Huyền đi lên con đường hoàn toàn ngược lại. Đang lúc người đời khổ não làm sao để tu được một tiên đạo, Vương Lệnh lại đang đầu vì không biết hôm nay phải dùng thiên đạo nào để trải qua cuộc sống bình thường

comment Bình Luận (18)
refresh
north